Fablab O - Shenzhen “数制”工坊-深圳站
Shenzhen , China cn
FabLab Gezhi
Shanghai, China, China CN
Fab1αß 新Fab - XinFab
Shanghai , Shanghai CN
Fablab O - Shanghai “数制”工坊-上海站
Shanghai, China, China CN
Fablab Amaker
Nanjing, JiangShu CN
Techspace
Shenzhen, Guangdong CN
Fab Lab XH
Dongguan, Guangdong China, China CN
Fablab Shenzhen - Shenzhen Open Innovation Lab
Shenzhen, Guangdong, China CN
Fablab Chengdu
Chengdu, Sichuan CN
Digital Crafts
贵阳, Guizhou CN
Fablab O @U Link -“数制”工坊苏州领科海外教育学校
SuZhou, JiangSu CN
XMU-Torch Geek Space
Xiamen City, Fujian Province, China CN
Fablab Wuhan
武汉, HuBei CN
Fablab 2188 Maker Space
Shenzhen, Guangdong CN
Fablab XI’AN
Xi'an, Shaanxi CN
Segmaker Space
Shenzhen, Guangdong CN
Litchee Lab
Shenzhen, Guangdong CN
Fab Lab Nantong
Nantong, Jiangsu Province , China CN
Atelier fablab of Beijng
Beijing , Beijing, China cn
ZeeCamp 云制智能
上海 CN
Rockmaker
Suzhou , Jiangsu, China CN
FABLAB+ 法贝实验室
Hangzhou, Zhejiang CN
iMakerbase
Shenzhen, China CN
Chaihuo x.factory
Shenzhen, Guangdong CN
Niba maker space
xi'an, Shaanxi, China CN
Download the Fab Labs list
Format:
JSON