Tis%20fablab

NOI Makerspace

[Fab Lab]
NOI Techpark, Alessandro Volta Straße 13A, Bozen, BZ, 39100, Italy
+39 0471 094 214

Discuss this Lab on discuss.fablabs.io